REFERENSSIT

Vuosi 2003 – 2004

Oy Metsä – Botnia Ab
Kaskinen

Jätehappo linjojen uusimisia PVDF
DN 800 LM – viemärin uusiminen
HCL – putkisto PVC/LMVE
Natriumkloraatin – lämmönvaihtimen putket
Jälkireaktorin LM – pinnoitus
PVDF – putkisto
PVC/LM – ja LM – putket
PEH/LM – putkiyhteet
PEH – putki muutokset
CLO² – tyhjennys LM – DN 25
PEH – muurahaishappolinja
PVC/LM – ClLO² putki DN 150 PN 10
PVDF/LM – jätehappolinjat DN 10 – 25 PN 10
CLO² – jälkireaktorin pinnoitus
PVDF/LM – putkiston asennus
LM – pinnoitus
PVC/LM – putkisto
LM – viemäriputki
Sekoittimen LM – siipien korjaus
PEH – linjat, PVDF – linjat

Oy Metsä – Botnia Ab
Äänekosken tehdas

Seisokkityöt LM
LMVE – pudotustornin putki sekoittajalle
LM – korjauslaminointeja
PVDF/LM – kloraattilinjat DN 10 – 50 PN 10
LM – pinnoituksia, LM – putkiasennuksia
PVDF/LM – putkiasennuksia
Suodossäiliöiden imuputkien asennus DN 200 – 500 PN 10
Suodossäiliöiden LM – pinnoituksia
PVDF/LM – putkiasennuksia
Reaktorin tyhjennyssäiliön LM – laminointi

Ääne – Voima Oy
Äänekoski
Kempac – putkisto LM – PN 10
PVC/LM – säiliö + PVC – putkisto
Suodin – levyjen pesusäiliö LM
CP Kelco/Noviant Oy
Äänekoski
PP/LMVE monohapon lastaus linjat

Kemira Chemicals Oy
Oulu

Rikkihappoputkiston uusiminen PVDF/LM

UPM – Kymmene Oyj
Kuusankoski

PVDF/LM – säiliö 2 m³

UPM – Kymmene Oyj
Kaipola

PAC – putkisto PP/LM

Kemphos Oy
Siilinjärvi

PP/LM – alipaineputki, PVDF – suihkuputket pesuriin
Seisokin korjaustyöt PP/LM, PEH ja LM
LM – miesluukkujen DN 800 valmistus ja asennus
Seisokin korjaustyöt, PP/LM, PEH, LM
PEH – putkistoja LM – pinnoituksia

Mäntän Energia Oy
Mänttä

Vedenkäsittelyn HCL – putkisto LM/VE
Vuosi 2005 – 2006

NCE Oy
Pietarsaari

LM – kaasupesureiden kokoonpano
LM – putkistojen asennuksia

Oy Metsä – Botnia Ab
Kaskinen

Vedenkäsittely CLO² – putki PVC/LM DN 15
LM – putkistot, PVDF/LM,PVC/LM – putkistot seisokissa
CLO² – putkisto PVC/LM
Suodossäiliöiden korjauksia
CLO² – Reaktorin LM – pinnoitus
Valkaisun korjaustyöt seisokissa
CLO² – Lämmönvaihtimen putket PVC/LM
Huuvan pölynestolevyt LM – muovista

Oy Metsä – Botnia Ab
Äänekoski

LM – korjaustyöt seisokissa
Suolahapposäiliön vuositarkastus/korjaustyöt
LMVE – putkistojen esivalmisteita
CLO²- varastosäiliöiden tyhjennys muutokset
Huuvan luukkujen korjauksia
täytekappaleita Raflux ring materiaali Aisi 316 L 5,0 m3
Espin tiivisteitä Pur – materiaalista

Kemira Grow How
Siilinjärvi

PEH putkistot DN 300
LM – korjaustyöt
PEH – linjojen korjaukset
Alipainejäähdyttimen LM – pinnoitus
Prosessin PEH – putkistojen asennus

Specialty Minerals Oy
Äänekoski

Laitesuojia PP – muovista
Lamson – puhaltimen LM – pinnoitus
Siilon pudotusputki PEH
Tiivisterenkaiden toimituksia

West Welding Oy
Teuva

PEH putkiston asennus

Eurenko Vihtavuori Oy

Rikkihapon syöttöputken FEP – vuoraus
Teräsputkien vuoraus FEP- vuoraus

Altia Oyj Koskenkorva

PEH – putkiston asennus DN 200

Savon Sellu Oy

Voimalaitoksen savukaasupesurin (LM) savukanavan LM-pinnoitus
LM – kierrätys linjojen korjauksia seisokissa
Pesurin suihkuputkiston uusinta LMVE korundi( lisäaineistus)

Vuosi 2007 – 2008

Oy Metsä – Botnia Ab
Kaskinen

H2SO4 laimennussäiliö PVDF/LMVEN muovista + putkistot
Jätehappolinjojen korjauksia
Suodosvesi säiliön LM – pinnoitus Ø 6000 x 4500 mm
PVDF – näytteenottolinja
Clo2- putken korjauksia DN 150
Pesurin imujalkojen LM – pinnoituksia
Seisokkityöt 2007 aikana
Seisokkityöt 2008 aikana
Jäähdyttimen seinäelementtien uusinta
CLO2- reaktorin muutos happosäiliöksi
Jätehappolinjan DN 100 uusinta

Oy Metsä – Botnia Ab
Äänekoski

Kloraatin liuotussäiliön LM –pinnoitus Ø 4500 x 7000 mm
Hönkäpuhaltimen putkistomuutokset LM
Kloraattiputkien uusintaa
Kiertovesisäiliön LM – pinnoitus
Viiranpesulinjat LMVE- uusinta
Hypolinjojen korjaus/uusinta
Pesurin imujalkojen LM – pinnoituksia
Klooridioksidilaitos muoviputkisto työt
CLO2-linjan uusinta pumpulta määrämittareille
Seisokkityöt 2007 aikana
Seisokkityöt 2008 aikana

NCE Oy
Pietarsaari

LM -säiliö – asennukset Metsä – Botnia Rauma
Pesurin ja säiliöiden valmistusta Pietarsaari

Specialty Minerals Oy
Äänekoski

PP-sihtilevyjen korjauksia
Chevron tiivisterenkaiden pinnoituksia
PEH – pudotus putket DN 250
C-PVC – putken korjaus

Eurenco Vihtavuori Oy
Vihtavuori

laipoitetut taivutetut PP- käyrät d 63
Pumpun tyhjennys lokerikot PP – muovista

Savon Sellu Oy
Kuopio

Savukaasupesurin LM – korjauksia

Metso Paper, inc Rautpohja Foundry
Jyväskylä

Laipoitetun HK – lohkokäyrän sisäpuolinen LM – pinnoitus.
Lujitemuovi – siilon korjaus
LM hönkäputken asennus DN 500

Kemira Oyj
Oulu

Rikkihapposäiliön PVDF/LMVEN yhteiden asennus
PVDF/LM ja PEH- putken kunnostus

Kemphos Oy
Siilinjärvi

LM – säiliön kartio korjaus
Alipaine jäähdyttimen LM – pinnoitus
Kaasulinjojen korjauksia

YIT teollisuus ja verkkopalvelut Oy
c/o Porin Prosessivoima Oy

Merivesi jäähdytysputkistot DN 400 LMVE – muovista
DN 50 ja DN 80 LMVE – putkisto

M – real Oyj
Äänekoski board

Arkkileikkurin muovihihnojen toimitus ja – asennustyöt

West Welding Oy
Teuva

PEH – putkiston asennus Altia Oy Koskenkorva DN 100 – 315

Mäntän Energia Oy
Mänttä

Säiliön tarkastus ja LM yhteiden vaihto

CP Kelko Oy
Äänekoski

Kloorisekoittimen LM – pinnoitus
Vuosi 2009 – 2010

Oy Metsä – Botnia Ab
Äänekoski

Huuvan luukkujen korjaus
Suolanliuotussäiliö PVDF/LMVEN – muovista
Säiliön putkistot PVDF/LMVEN – muovista
Imujalan LM – pinnoitus
Huuvan luukkujen kunnostus
Sakkasuotimen huuvan kunnostus
Hapan jäähdytysvesilinja DN 250 uusinta
Laimennusvesilinja DN 300 uusinta
Sekoittimen imuputki DN 450 LMVE
Rikkihappolinjat imu ja painepuolen uusinta PVDF/LMVE
Rikkihapon purkulinja säiliölle DN100 PVC/LMVE PN 16
CLO2-vesisäiliön LM – pinnoitus Ø 6500 x 13 400 mm
CLO2- putkisto PVC/LMVE DN 25 PN 16
CLO2-vesisäiliön pumppujen imuputkisto DN 200 PVC/LMVE
Kempac – putkisto DN 50 PVC/LMVE
Putkistojen kunnon tarkastuksia
Hönkäputkien uusintaa DN 200 LMVE
Seisokkityöt 2009 – 2010

Oy Metsä – Botnia Ab
Rauma

LM ja kestomuovi työt seisokissa

Specialty Minerals Oy
Äänekoski

Tiivisterenkaiden PUR – pinnoituksia
Alipaineventtiilien kunnostus
LM – laitesuojien muutos ja korjaus

M – real Oyj
Äänekoski board

kuljetin hihnan asennus 500 x 17 000 mm
kuljetin hihnan asennus 800 x 6 400 mm
Vetotelan kumitus
Arkkileikkurin muovihihnojen vaihtoja
PVDF-putkisto ja pumppujen muutos
PP-LMVE putkisto DN 25
Liimanjakoputki PP DN 65

Savon Sellu Oy
Kuopio

Savukaasupesurin lujitemuovi ritilöiden uusinta Ø 7500 mm
Suihkuputkiston suutin rungot lujitemuovista
Pesurin täytekappaleet Raflux – renkaat 50 m³
Savukaasukanavan LM – pinnoitus

Eurenco Vihtavuori Oy
Vihtavuori

Pumpun tyhjennyslokerikot PP – muovista
FEP – vuoraus etanolin syöttöputkelle
Ruudin siirtoputkisto sähkönjohtavasta PEH – muovista
Rikkihapposäiliön 60 % LM – pinnoitus Ø 5000 x 4500

Kumpuniemen Voima Oy

Veden käsittely PVC – putkisto
YIT – Teollisuus ja verkkopalvelut Oy
RHT 1 kaasunpesuprojekti PEH – muoviputkistot Yara Siilinjärvi

tehdaskuva